Moderní palírna a rumový klub, to je Pálenice Lukavec

Ovoce pro výrobu pálenky

Ovoce pro výrobu pálenky

Obecně platí poučka je jednoduchá. Vypálit se dá vše co obsahuje sacharidy (cukry). To samozřejmě není jen ovoce, ale i kořeny některých rostlin nebo obilí. Výtěžky alkoholu závisí na množství cukru v surovině. Ovoci jako hlavní surovině v oblasti pěstitelského pálení se budeme věnovat nejvíce.

Pro ovoce platí, že čím kvalitnější ovoce tím lépe. Čím kvalitnější ovoce, tím více cukru v ovoci, tím vyšší výtěžky. Historie, kdy se pálilo kde co je už dávno za námi. Díky vzrůstající poptávce po kvalitě a znalostem oblasti zpracování ovoce je jedinou správnou cestou přípravy ovoce zdravé, čisté bez nebezpečné hniloby. Jinak řečeno, do kvasu se dává to, co by jste byli ochotni sníst sami. Tento stav má svůj pojem, konzumní zralost, do kvasu by nemělo přijít ovoce v podřadné kvalitě.

Péče o kvalitu ovoce začíná již u sadu samotného. Ovoce pro svůj správný růst potřebuje světlo, proto se sady prořezávají. Čím zdravější listy tím zdravější ovoce ve výsledku bude. Jinak řečeno, čím více času věnujete starostí o stromy, tím kvalitnějšího výsledku docílíte.

Cílem těchto návodů je lidským způsobem předat informace, které jsou mezi zkušenými pěstiteli běžné. Chutě a vůně pálenky vznikají v ovoci a při přípravě kvasu, proto klademe takový důraz na ovoce a jeho přípravu.

  • Naše zázemí pálenice Lukavec